« powrót

Małżeństwo

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ŚLUBU:

 

Termin ślubu ustalić można nie wcześniej niż rok przed ślubem, w razie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym parafię.

Ślub i formalności przedślubne załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego, ewentualnie w innej parafii, wtedy jednak z parafii narzeczonej lub narzeczonego należy wziąć zgodę na spisanie protokołu przedślubnego i przedstawić ją w parafii, gdzie będą dokonywane formalności przedślubne.

Najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego i należy dostarczyć:

 - Świadectwo Chrztu – do ślubu kościelnego, z parafii gdzie byliśmy ochrzczeni, ważne 6 miesięcy. Nie dotyczy to ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny.

- Świadectwo Bierzmowania - jeśli na świadectwie Chrztu nie ma adnotacji o Sakramencie Bierzmowania, należy dodatkowo wziąć zaświadczenie o Bierzmowaniu z parafii gdzie się odbywało.

 - Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego - jednego z narzeczonych, jeśli ślub ma być konkordatowy.

 - Ostatnie świadectwo z religii, szkolne, lub indeks katechizacji.

 - Dowody osobiste lub inny dokument stwierdzający  tożsamość.

 - Dane świadków - imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, zawód wykonywany.

 - Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i rozmowy w poradni rodzinnej.


Zapowiedzi - informacja w parafiach narzeczonych o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego.

Na kilka dni przed ślubem należy poprosić pana organistę o posługę.

Bezpośrednio przed ślubem - narzeczeni i świadkowie zgłaszają się w zakrystii, przynoszą kartki od spowiedzi i obrączki oraz ustalają szczegóły z księdzem odprawiającym ślub.

 

SPOWIEDZ PRZEDŚLUBNA - KIEDY I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Celem spowiedzi przedślubnych jest duchowe przygotowanie siebie na przyjęcie darów Boga, które Chrystus dla mnie przygotował w sakramencie małżeństwa.

Przystępując do spowiedzi przedślubnych należy się do nich specjalnie przygotować poprzez przeznaczone do tego celu Rachunki Sumienia dla Narzeczonych.                  

Do spowiedzi przedślubnych przystępujemy dwukrotnie (jeżeli decydujecie się na wspólne mieszkanie ze sobą przed ślubem, czyli tzw. konkubinat - korzystacie wówczas tylko z jednej z spowiedzi, w przeddzień ślubu).

Pierwsza spowiedź rozpoczyna duchowe przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa i powinna się odbyć do tygodnia czasu od spisania Protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej (zwykle 2-3 miesiące przed terminem ślubu, ale nie później niż miesiąc przed ślubem). Zachęca się, aby spowiedź ta była spowiedzią z całego swojego dotychczasowego życia, aby w ten sposób zamknąć pewien etap w swoim życiu (tzw. spowiedź generalna) wchodząc w życie małżeńskie.

Druga spowiedź kończy okres narzeczeństwa i ma miejsce w przeddzień ślubu – po to, aby „zachować stan łaski uświęcającej”, w którym narzeczeni powinni się znajdować, gdy sakrament małżeństwa jest im udzielany.

W obu przypadkach przed spowiedzią podajemy księdzu w konfesjonale Kartkę do spowiedzi przedślubnej, a po odbyciu spowiedzi odbieramy z podpisem kapłana potwierdzającym jej odbycie. Zachęca się, aby spowiedź przedślubną odbywać w tygodniu a nie w niedzielę, aby mogła się odbyć bez pośpiechu i w atmosferze skupienia.

 

NAUKI DLA NARZECZONYCH

W naszej parafii odbywają się w każdy: I, II, III, IV poniedziałek miesiąca, w piąty poniedziałek miesiąca - nauk nie ma.

Nauki odbywają się o godz. 18.45 w sali nr 8. przy dolnym kościele (oprócz lipca i sierpnia).    

 

Informacje w sprawie dwudniowych katechez dla narzeczonych na stronie: wdrdiecezjakrakow.pl


 

PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO

W naszej parafii czynna we wtorki od 18.00 - 19.00 w kancelarii parafialnej.

W pierwszej kolejności przyjmujemy narzeczonych z terenu naszej parafii według kolejności, a w miarę możliwości pozostałych narzeczonych (Rozmowa z narzeczonymi trwa około 20 minut).
 
Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie Naturalnych metod Planowania Rodziny (NPR), który zastępuje drugą i trzecią wizytę w poradni, lub Kursie Komunikacji małżeńskiej, który zastępuje trzecią wizytę w poradni.
 
Informacje o pozostałych poradniach dla narzeczonych znajdą Państwo na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: http://wdr.diecezjakrakow.pl/narzeczenstwo/przygotowanie-do-slubu
 
 

KURS NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY (NPR)

W trzecią niedzielę miesiąca w godz. 9.00-16.00 w sali 11 - „bunkrze” zapisy na kurs: tel. 0 509 404 014 w godz. 20.00 - 21.00. (Kurs zastępuje dwa spotkania w Poradni Życia Rodzinnego).


Chrzest   Bierzmowanie   Eucharystia   Pokuta   Namaszczenie chorych   Kapłaństwo   Małżeństwo

Wizyty: 3254741
Wizyty dzisiaj: 206
Osób on-line: 20
Strona działa od 1 X 2009 r.