« powrót

Kapłaństwo

Kapłaństwo

Chrystusowe "To czyńcie na moją pamiątkę" było nie tylko ustanowieniem świętej Ofiary Ołtarza, ale też powołaniem kapłanów z ludzi wziętych, dla ludzi postanowionych, aby, oprócz funkcji ofiarnych - byli nauczycielami i pasterzami.

Kapłaństwo jest więc przedłużeniem ramion Chrystusowych błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego ofiary.

Czynić to mogą tylko powołani, przez Kościół przygotowani i wyświęceni.

Powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła. Musi być otoczone szczególną troską, mieć odpowiednie środowisko rodzinne i towarzyskie, aby się rozwinęło. Musi być przez samego powołanego strzeżone, aby nie zgasło.
O tę szczególną atmosferę i klimat duchowy, każe Kościół zabiegać rodzinom powołanych, a wszystkim wiernym każe się modlić o dobrych kapłanów i diakonów.

W naszym kościele modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów pochodzących z parafii, pracujących w parafii obecnie i w minionych latach, szczególnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca i w Wielki Czwartek w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Kapłani posługujący w parafii, polecają się modlitwom parafian.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, zyskać można odpust pod zwykłymi warunkami.

Chrzest   Bierzmowanie   Eucharystia   Pokuta   Namaszczenie chorych   Kapłaństwo   Małżeństwo

Wizyty: 3254746
Wizyty dzisiaj: 211
Osób on-line: 25
Strona działa od 1 X 2009 r.