« powrót

Eucharystia

Eucharystia

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konstytucja o św., Liturgii 47).

Msza św., czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:

  • ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
  • pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: "Czyńcie to na moją pamiątkę" (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
  • świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana "aż przyjdzie".

Msze św. w naszym kościele odbywają się według porządku podanego w zakladce Msze św. i nabożenstwa.

Komunię św. do chorych w niedziele całego roku roznoszą Świeccy Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu.

 

Terminy pierwszych Komunii św. w roku 2015/2016

22 V 2016 r. - Szkoła Podstawowa 85

8 V 2016 r. - Szkoła Podstawowa 126

15 V 2016 r. - Szkoła Podstawowa 130

 

Chrzest   Bierzmowanie   Eucharystia   Pokuta   Namaszczenie chorych   Kapłaństwo   Małżeństwo

Wizyty: 3254748
Wizyty dzisiaj: 213
Osób on-line: 27
Strona działa od 1 X 2009 r.