« powrót

Chrzest

Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

 

Chrztu uroczystego udzielamy w naszym kościele w niedziele podczas Mszy św. o godz. 13.00.

Konferencje przed chrztem dla rodziców i chrzestnych są w II i IV piątek miesiąca, w sali nr 8 w dolnym kościele o godz. 18.30.

Rodzice, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, muszą dawać publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary. Rodzice żyjący bez ślubu kościelnego, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, muszą uprzednio przedstawić chrzestnych - którzy złożą pisemne Oświadczenie, że w tej sytuacji zagwarantują chrześcijańskie wychowanie dziecka.

Chrzestni,  współodpowiedzialni za katolickie wychowanie ochrzczonych - mogą tę funkcję pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, nie posiadający żadnych przeszkód do korzystania z sakramentów (osoby wierzące, ale żyjące w konkubinacie - nie mogą pełnić roli chrzestnych).


Zapisu dziecka do chrztu, dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem.

Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Jesli dziecko urodziło się po za granicami Polski potrzeby przetłumaczony akt.
  • świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
  • zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią, z parafii ich obecnego zamieszkania.
  • należy podać dane chrzestnych: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
  • należy podać dane rodziców dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, daty urodzenia.
  • należy podać dane dziadków dziecka: imiona oraz nazwiska rodowe babć dziecka.
  • zgodę z parafii zamieszkania na chrzest jeśli chrzest ma odbyć się w innej parafii.

 

Chrzest   Bierzmowanie   Eucharystia   Pokuta   Namaszczenie chorych   Kapłaństwo   Małżeństwo

Wizyty: 3254751
Wizyty dzisiaj: 216
Osób on-line: 28
Strona działa od 1 X 2009 r.