« powrót

Bierzmowanie

Bierzmowanie

"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17)

Sakrament Bierzmowania w naszym kościele udzielany jest co roku, zwykle w czasie wielkanocnym, dla młodzieży klas III gimnazjum, która przygotowuje się do godnego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez cały okres gimnazjum.

Zapisy do poszczególnych grup ogłaszane są w kościele.

Sakrament Bierzmowania dla dorosłych udzielany jest po indywidualnym przygotowaniu.

Aby godnie przyjąć Sakrament, należy starannie się do tego przygotować i być w stanie łaski uświęcającej.

Świadkiem Bierzmowania z zasady powinien być chrzestny kandydata, rodzic lub inny wierzący i praktykujący katolik sam po Bierzmowaniu.

Sakrament Bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony.

Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą łask Bożych.

Chrzest   Bierzmowanie   Eucharystia   Pokuta   Namaszczenie chorych   Kapłaństwo   Małżeństwo

Wizyty: 3254740
Wizyty dzisiaj: 205
Osób on-line: 19
Strona działa od 1 X 2009 r.