« powrót

Lektorzy

 
 
 
Kim jest lektor? 
 
Lektorat – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.
 
Zadania Lektora:
·        poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
·        starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
·        dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
·        świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
·        jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.
 
Lektor w sytuacji braku ministrantów troszczy się o:
·        przygotowanie liturgii.
·        wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii.
·        przygotowanie i odczytanie komentarzy.
 
 
 
Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan.
Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność
i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.
 

W ubiegłym roku w naszej parafii ustanowiono siedmiu nowych lektorów :)

Zapraszamy do Galerii!

 

 

Wizyty: 3261948
Wizyty dzisiaj: 314
Osób on-line: 80
Strona działa od 1 X 2009 r.