« powrót

Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach.
 
Modlitwa Różańcowa trwa w naszej parafii nieprzerwanie od momentu, gdy ks. Józef Kurzeja przybył do Mistrzejowic i rozpoczął duszpasterstwo w Zielonej Budce. Grupa ludzi modliła się o powstanie parafii, o pozwolenie na budowę kościoła i o siłę w pokonywaniu wszelkich trudności.
 
Pierwsza oficjalna Róża Różańcowa św. Franciszka z Asyżu powstała 26 VIII 1983 roku. Jej opiekunem był ks. Józef Mrowiec, a pierwszą zelatorką została Marianna Płuciennik, gorliwa apostołka tej modlitwy. Zachęcała ona wszystkich do modlitwy różańcowej i wkrótce powstały kolejne Róże, jako pierwsza Wspólnota parafii. Oprócz wsparcia modlitewnego członkowie Róż ufundowali trzy chorągwie, aby parafia była widoczna podczas procesji. Kolejnymi opiekunami Żywego Różańca byli księża: Franciszek Pacana, Adam Kaczor, Roman Łędzki, Jan Latowski, Marek Kościelniak i Franciszek Gruszka.
 
Do czasu rozdzielenia parafii w 1993 roku było 17 Róż. Po podziale zostało 9, reszta grup przeszła do sąsiedniej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W roku 1994 zaczęły powstawać nowe Róże, których opiekunem został ks. Jan Latowski gorliwy czciciel Matki Bożej. Wszystkie tworzące się Róże były zakładane uroczyście podczas Mszy św. Zmianki tajemnic różańca odbywały się w I niedziele każdego miesiąca. Została wprowadzona też wieczorna Msza św. dla czcicieli modlitwy różańcowej z adoracją i modlitwą Wspólnoty w I poniedziałki każdego miesiąca.
Ożywienie wspólnoty dokonało się przez organizowanie pielgrzymek. Pierwsze odbyły się do pobliskich kościołów, następne nawet kilkudniowe do różnych sanktuariów Polski. O codzienna modlitwę różańcową troszczyła się zelatorka Maria Płuciennik. Przed wieczorną Mszą św., niestrudzenie każdego dnia, rozpoczynała tę modlitwę wraz z innymi modląc się w intencjach Kościoła, Ojczyzny i parafii. W 1996 roku wspólnotę powiększyło kolejnych 9 Róż. Powstała również Róża męska (była to chyba odpowiedź na prośbę papieża Jana Pawła II) i coraz więcej osób zaczęło podejmować tę modlitwę.
W 2000 roku z inicjatywy Żywego Różańca odbyła się pielgrzymka do Rzymu, do Ojca św. Jana Pawła II. Od tego czasu przez 8 lat odbyły się pielgrzymki do wielu sanktuariów świata: Lourdes, Fatima, La Salette, Wilno, Padwa, Asyż, Ziemia Święta, Medjugorje i wiele innych. Pielgrzymki te organizowała zelatorka Katarzyna Cichy.
W ciągu 10 lat ks. Jan Latowski utworzył 25 Róż Różańcowych. W 2002 roku po wprowadzeniu Tajemnic Światła przez Ojca Świętego Jana Pawła II każda grupa modlitwy różańcowej powiększyła się o 5 osób. Dziś każda Róża posiada 20 członków.
 
W naszej parafii nieprzerwanie modlą się cztery Róże męskie, Róże łączone oraz kobiet. Istotą tej modlitwy jest odmawianie codziennie jednej tajemnicy Różańca Świętego. Jest to naprawdę niewiele, maksimum 10 minut dla pana Boga, a mimo to bardzo trudno o nowych czcicieli. A przecież mówimy, że jesteśmy katolikami i krajem Maryjnym, a Matka Boża Nieustannie prosi o modlitwę różańcową we wszystkich Objawieniach. Żyjemy w trudnych czasach i tylko ufność i zawierzenie Bogu pomoże nam przetrwać kryzysy, szczególnie kryzys wiary. Żywy Różaniec jest największą liczebnie Wspólnota modlitewną w naszej parafii. Każdy może dołączyć bez względu na wiek. Nawet chorzy i cierpiący, aby w ten sposób, swoim cierpieniem, wspierać Kościół i Wspólnotę.
 
Obecnie istnieje 37 Róż. Ich patronami są: św. Franciszek z Asyżu, św. Brat Albert, św. Maria Magdalena, św. Klara, św. Dominik, Matka Boża Dobrej Rady, św. siostra Faustyna, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Aniela Salawa, Sługa Boży Jan Paweł II, Matka Boża Fatimska, św. Michał Archanioł, Matka Boża Łaskawa, św. Jan Chrzciciel, św. Florian, św. Bernadetta, Matka Boża Szkaplerzna, Matka Boża Częstochowska, św. Anna, Królowa Pokoju, Matka Boża Bolesna, św. Jan z Dukli, św. Królowa Jadwiga, Królowa Różańca Świętego, św. Katarzyna Aleksandryjska, Niepokalane Poczęcie NMP, św. Ojciec Pio, św. Stanisław biskup męczennik, Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Matka Boża z Lourdes, bł. Maria Ledóchowska – patronka Róży misyjnej, Sługa Boży ks. Józef Kurzeja i św. Kinga. Opiekunem Wspólnoty jest ponownie ks. Jan Latowski, wspaniały organizator modlitwy i pielgrzymek. Zmianka Żywego Różańca dokonuje się w każdą I niedzielę o godz. 8.00 z udziałem w liturgii członków Wspólnoty oraz Pocztu Sztandarowego. W I poniedziałek o 19.00 odprawiana jest Msza św. dla Wspólnoty z adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez kolejne Róże Różańcowe. W okresie Wielkiego Postu organizujemy Dni Skupienia. Od kilku lat również nocne czuwanie w Częstochowie. Ostatnie było z 20/21 września 2009, w którym wzięło udział 170 osób. Kolejne nocne czuwanie w Częstochowie odbędzie się 1 października 2010 roku, na które już zapraszamy.
 
Wspólnota bierze czynny udział w procesjach, zbiórkach, w życiu parafialnym. Jest również fundatorem figurki Matki Bożej Fatimskiej, 2 małych dzwonów, 2 sztandarów, szat liturgicznych dla parafii oraz na misje w Kiabakari.
Serdecznie zapraszamy do Różańcowej Rodziny. Ks. opiekun zelatorzy pomogą i udzielą wszelkich informacji dotyczących Wspólnoty.
 
Ks. Jan Latowski i Katarzyna Cichy

 

Wizyty: 3261953
Wizyty dzisiaj: 319
Osób on-line: 83
Strona działa od 1 X 2009 r.