« powrót

Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

Wspólnotą opiekuje się ks. Michał Mleczek, u którego można zasięgnąć wszelkich informacji.

R U C H    D O M O W Y     K O Ś C I Ó Ł

Ruch Domowy Kościół (potocznie zwany Oazą Rodzin) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele Katolickim. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: polskiego Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego, pochodzącego z Francji, ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame.

RDK zaczerpnął od Ruchu Światło-Życie wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty, realizującej się w znaku małej wspólnoty, dążącej do zrealizowania tej wizji w swojej własnej rodzinie, która powinna stać się małym domowym kościołem. Od Equipes Notre Dame natomiast przyjął formację duchowości małżeńskiej, która wyraża się w dążeniu do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Ruch chce również pomóc małżeństwom w wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim. Wielkimi zasłużonymi dla Ruchu Domowego Kościoła i małżeństw byli nieżyjący już: Ks. Franciszek Blachnicki oraz Siostra Jadwiga Skudro.

Zasadnicza formacja odbywa się w małżeństwie. Budowaniu jedności między małżonkami służą następujące elementy formacyjne  zwane zobowiązaniami:

-codzienna modlitwa osobista,

-regularne spotkanie ze słowem Bożym,

-codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna

-comiesięczny dialog małżeński,

-reguła życia (systematyczna praca nad sobą)

-uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach zamkniętych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.

Małżeństwa gromadzą się w grupach zwanych kręgami, które tworzą się w danej parafii. Krąg tworzy 3 - 6 małżeństw pragnących wzajemnie pomagać sobie w dążeniu do budowania
w swoich rodzinach domowego Kościoła. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Każde spotkanie składa się z trzech stałych części:

-dzielenie się życiem (wydarzenia, radości, troski itp.) podczas symbolicznego posiłku,

-modlitwa: dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca,

-formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego swojego małżeństwa i rodziny; omówienie nowego tematu (formacji podstawowej lub permanentnej).

Wskazane jest, aby w początkowych spotkaniach nowego kręgu uczestniczyła para małżeńska, która żyje charyzmatem ruchu. Para ta, zwana parą pilotującą, przez pewien czas zastępuje parę animatorską, wprowadzając krąg w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i ruchu.

Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje. W czasie wakacji odbywają się rekolekcje 15-dniowe (tzw. oazy rodzin) I, II, III stopnia przeznaczone dla małżonków wraz z dziećmi. Są jeszcze rekolekcje kilkudniowe (zwane Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin I i II stopnia), oraz różne rekolekcje tematyczne. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna
i duchowa pomoc kapłana, dla których jest on powiernikiem, przyjacielem, a czasem nawet kierownikiem duchowym.

Odpowiedzialność za Ruch na każdym szczeblu jego struktury (parafia, rejon, diecezja, filia, kraj) podejmuje para małżeńska i kapłan moderator RDK, którego zadaniem jest pomoc parze małżeńskiej w jej bezpośredniej opiece nad małżeństwami i kręgami, ale zwłaszcza odpowiedzialny jest on za formację kapłanów pracujących z rodzinami w Ruchu. W naszej archidiecezji krakowskiej Ruch działa w 11 rejonach. Moderatorem odpowiedzialnym jest Ksiądz Wojciech Warzecha oraz para diecezjalna Ania i Zbyszek Stawowiakowie. Parafie nowohuckie obejmuje rejon 5, gdzie kręgi Domowego Kościoła działają przy parafiach na Wzgórzach Krzesławickich, na Osiedlu Dywizjonu 303, na Osiedlu Kalinowym, na Osiedlu Bohaterów Września, w Mogile, w Czyżynach oraz na Osiedlu Mistrzejowice, parą rejonową są Maria i Jacek Grela. Moderatorem – opiekunem duchowym jest Ksiądz Józef Sowa, który również pełni posługę moderatora rejonowego rejonu 5.

Uzupełnieniem formacji rekolekcyjnej i formacji prowadzonej w małżeństwie i rodzinie oraz
w kręgu są dni wspólnoty rodzin i dni skupienia dla par animatorskich, odbywające się kilka razy w ciągu roku pracy, tzn. od września do czerwca. Na każdy rok pracy wybierane jest hasło oraz piosenka roku. Aktualnym hasłem roku jest: „Słuchać Pana”.

Właśnie jeden z takich dni skupienia, rozpoczynający nowy rok pracy formacyjnej, połączony

z błogosławieństwem nowych par animatorskich miał miejsce w naszej parafii w sobotę 25 września 2010. Uczestniczyło w nim około 150 par małżeństw z całej archidiecezji krakowskiej wraz z dziećmi. Oprócz moderatora diecezjalnego i pary diecezjalnej swoją obecnością zaszczycił nas moderator krajowy Ruchu Domowy Kościół - Ksiądz Andrzej Wachowicz, który wygłosił też konferencję na temat: „To jest mój Syn umiłowany! …Jego słuchajcie!” oraz przewodniczył uroczystej eucharystii, którą koncelebrowali: ks. Marek Iwański z Krakowa Płaszowa, O. Andrzej Tupek z par. MB Ostrobramskiej w Krakowie, ks. Stefan Trojan z Wadowic, ks. Mieszko Pabiś od św. Szczepana w Krakowie, ks. Mirosław Czapla od św. Kazimierza z Krakowa, O. Cyprian z Mogiły, ks. Roman Łędzki z Woli Justowskiej, ks. Mikołaj Niedojadło Chrzanowa i ks. Marcin Meres z os. Bohaterów Września..

 

Serdecznie zapraszamy inne rodziny naszej parafii do włączenia się w pracę formacyjną kręgów naszej parafii.

 

Zapraszamy również na stronę diecezjalną DK:www.rdk.krakow.pl oraz stronę krajową: www.dk.oaza.org.pl

Wizyty: 3261926
Wizyty dzisiaj: 292
Osób on-line: 62
Strona działa od 1 X 2009 r.