« powrót

Arcybractwo Staży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?" (Mt 26,40-41)
 
„Jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nie odwzajemniona" Jan Paweł II
 
STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA GODZINA - OBECNOŚCI PRZY BOŻYM SERCU
 
Pod tą nazwą modli się i działa w Kościele Stowarzyszenie, którego zadaniem jest otoczyć Serce Jezusa czcią miłością i wynagrodzeniem za grzechy swoje i wszystkich ludzi. W tym celu każdy z członków obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara się ją przeżyć w łączności z Boskim Sercem, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki, a w duchu miłości i wynagrodzenia, myślą staje przed Chrystusem obecnym w tabernakulum.
Straż Honorowa powstała 13 marca 1863 roku w Klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg, we Francji.
Siostra Maria od Najświętszego Serca otrzymuje wizję tarczy zegara, odtwarza go na papierze, przedstawia przełożonej i jeszcze tego samego dnia w godziny zegara wpisują się Siostry z klasztoru w Bourg. Wkrótce inne klasztory Nawiedzenia zaczęły praktykować godzinę obecności i tak spełniły się słowa św. Franciszka Salezego, który powiedział „pragnąłbym, aby cierniowa korona wokół Serca Jezusa została zastąpiona przez koronę ludzkich serc". Dzieło to przekroczywszy mury klasztorne szybko rozszerzało się po całej Francji, Belgii, Holandii, Włoszech i poza Europą. Do Straży zapisywali się także wielcy i sławni ludzie. Wśród nich byli również Papieże: Pius IX, Leon XIII, Pius X, którzy bardzo cenili sobie przynależność do Straży Honorowej. Obecnie rozpoczęły się działania, by rozpocząć proces beatyfikacyjny Siostry Marii od Najświętszego Serca.
Dziś to Stowarzyszenie obecne jest na wszystkich kontynentach świata, a dzięki różnicom czasowym nieprzerwanie trwa Straż Honorowa i w każdej godzinie wielbi Serce Boga. W Polsce Straż Honorowa powstała przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869 roku jako Bractwo, następnie w l919 roku podniesiona do godności Arcybractwa, objęła swoim zasięgiem cały kraj, rozwijając aktywną działalność szczególnie w okresie międzywojennym. Obecnie odnawiające się Arcybractwo działa w ponad 300 parafiach na terenie całej Polski. Wspólnoty te pod kierunkiem Księży Dyrektorów i Zelatorów pogłębiają kult Eucharystii poprzez Msze święte wynagradzające, adoracje Najświętszego Sakramentu, Godziny Święte.
Przy naszej parafii arcybractwo działa od 1 XII 1988 r.
 
Rok formacyjny w Arcybractwie Straży Honorowej NSPJ w Krakowie Mistrzejowicach
 
- W pierwszy czwartek miesiąca lub poprzedzający pierwszy piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu -
Godzina Święta od 15.00 - 18.00
18.00 Msza św. z udziałem wszystkich członków Arcybractwa. Po Mszy św. spotkanie zelatorów w sali 12.
- W pierwszy piątek miesiąca o 18.00 Msza św. wynagradzająca N.S.P. J.
- W drugi czwartek miesiąca spotkanie całej wspólnoty po Mszy św. wieczornej w dolnym kościele.
- W drugi czwartek września o g. 18.00 Msza św. inauguracyjna roku formacyjnego.
- We wrześniu jesienny dzień skupienia w krakowskich świątyniach Serca Jezusowego.
- W drugi czwartek listopada o 18.00 Msza św. za zmarłych z Arcybractwa.
- 1 grudnia 1988 - rocznica powstania Arcybractwa przy naszej parafii.
- W drugi czwartek lutego Msza św. za chorych i cierpiących z arcybractwa.
- W kwietniu wiosenny dzień skupienia w Kalwarii Zebrzydowskiej.
- W maju pielgrzymka do wybranego sanktuarium.
- W czerwcu Uroczystość Najświętszego Serca Pan Jezusa - podsumowanie całorocznej pracy.
Ogólnopolska pielgrzymka Arcybractwa na Jasną Górę. Co drugi rok poprzedzona rekolekcjami dla zelatorów wszystkich ośrodków Straży Honorowej w Polsce.
 
Jeśli pragniesz:
 
• Wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
• Codziennie ofiarować jedną godzinę dnia, w czasie dowolnie wybranym, nie przerywając swoich zajęć i obowiązków,
• Poznać głębiej miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,
• Poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,
• Przepoić swoje życie szczególną miłością braterską,
 
wstąp w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Informacje i zapisy:
W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej u ks. Przemysława lub zelatorki p. Marii Sobota

 

Wizyty: 3261923
Wizyty dzisiaj: 289
Osób on-line: 59
Strona działa od 1 X 2009 r.