Dziękczynienie

Adoracja dziękczynna za ks. Jerzego Popiełuszkę i jego beatyfikację.
 
Święty, święty, święty, Przenajświętszy Boże utajony w Najświętszym Sakramentce, dziś w Niedzielę Dziękczynienia - 6 czerwca 2010 roku klęczymy przed Twoim majestatem wraz z całą Polską: w Białostoickich Okopach, na tamie we Włocławku, w Warszawie na Żoliborzu, na palcu Piłsudskiego i u nas w Mistrzejowicach.
Klęczymy, by dziękować za dar życia, kapłańskiej posługi, chwile przebywania wśród nas w Mistrzejowicach, za wzór męczeńskiej śmierci, za dar dzisiejszej uroczystości wyniesienia do chwały ołtarzy ks. Jerzego Popiełuszki.
W trudnych chwilach naszej Ojczyzny w swojej opatrzności postawiłeś, Boże kapłana, który swoim słowem i postawą uczył nas, że zło należy dobrem zwyciężać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników i jałowego spokoju. Przypominał, byśmy nie zaprzestali wysiłku o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność naszego życia, byśmy trwali na drodze prawdy, sprawiedliwości i wolności na drodze budowania solidarności serc i umysłów. Prosił razem z nami i za nas: niech nam w tym trwaniu dopomoże Pan Wszechmogący i ta, która jest naszą Matką i królową.
 
Boże w Trójcy Jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności nasza, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas i o naszą Ojczyznę – Polskę. Przenajświętszy Boże przyjmij nasze uwielbienie:
 
Za ks. Jerzego, który był opiekunem „Solidarności" — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem oszukanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem zdradzonych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem w nocy pojmanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem uwięzionych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem na mrozie trzymanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem przerażonych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem zastrzelonych górników — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem stoczniowców — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem przesłuchiwanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem niesłusznie skazanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem robotników — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem studentów — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem wytrwałych aktorów — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem poniżanych uczonych i pisarzy - dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem prawdomównych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem nieprzekupnych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem osieroconych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem bitych w dniu święta Królowej Polski — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem poniewieranych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem pozbawionych pracy — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem zmuszonych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem dzieci tęskniących za uwięzionymi matkami i ojcami — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem matek płaczących — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem ojców zatroskanych — dziękujemy Ci, Boże!
Za ks. Jerzego, który był opiekunem i nadzieją milionów Polaków — dziękujemy Ci, Boże!
 
Księże Jerzy, w swojej posłudze kapłańskiej dla wielu byłeś opiekunem. Dziś za heroiczność twoich cnót, aktem beatyfikacji, Kościół wynosi Cię do chwały ołtarzy, zaświadcza, że otrzymałeś już od Boga za palmę męczeństwa, wieniec chwały.
Tym, którym byłeś opiekunem, od dziś bądź patronem:
 
Polski cierpiącej,
Polski niepodległej,
Polski zawsze wiernej,
 
Błogosławiony męczenniku, ks. Jerzy Popiełuszko, przed Najświętszym Bogiem módl się za nami.

Wizyty: 3277167
Wizyty dzisiaj: 41
Osób on-line: 33
Strona działa od 1 X 2009 r.